Duurzaamheid

Duurzaamheid


Duurzaamheid en de gebruiker staan centraal bij de ontwikkeling van de kantoorgebouwen in Park Phi. Het betreft drie unieke kantoorgebouwen waarbij een lage EPC (max. 0,34) met aantrekkelijke architectuur en een zeer hoge mate van comfort gecombineerd worden.

Elk gebouw wordt voorzien van duurzame aspecten waardoor de energievraag daalt en het comfort van de gebruiker toeneemt.

De energiehuishouding wordt ingevuld volgens het principe van Trias Energetica waarbij het reduceren van energie alsmede het duurzaam opwekken daarvan de belangrijkste pijlers vormen. Intelligente verlichting, CO2 gestuurde ventilatie, betonkernactivering en een individueel regelbare klimaatinstallatie reduceren de energievraag. Waarna het systeem van Warmte- en koudeopslag,
de zonnepanelen en een energieopwekkende lift deels de energieproductie voor rekening nemen.

Ook het opvangen en hergebruiken van regenwater behoort tot de duurzame maatregelen.

Gedetailleerde informatie vindt u in het submenu of kunt u opvragen door op de gewenste 'button' te klikken.