Dakconstructie

Dakconstructie


Een dubbele dakconstructie met ventilatie vermindert de zonbelasting op het dak.

De gebouwen worden voorzien van een dubbele dakconstructie waartussen een buffer aangebracht wordt bestemd voor natuurlijke ventilatie. De bovenliggende constructie zal de eerste zonnewarmte absorberen en afgeven aan de bufferruimte waarna de natuurlijke ventilatie haar werk doet en de warmte afvoert. De zonbelasting op de hoofdconstructie neemt hierdoor drastisch af waardoor de overwarmte op de bovenste verdieping(en) daalt en minder gekoeld hoeft te worden en het energieverbruik daalt.