Energie uitwisseling

Energie uitwisseling


Om energie te besparen vindt uitwisseling van warmte en koude plaats tussen de kantoren, de verdiepingen en tussen de doorgaans ‘warme’ zuidgevel en de ‘koude’ noordgevel. 

De zuidgevel is door de invloed van de zon doorgaans enkele graden warmer dan de noordgevel. De warmte die vrijkomt bij het koelen aan de zuidgevel wordt gebruikt om de noordgevel op temperatuur te brengen. Zo is de temperatuur van beide gevels in balans.

Ditzelfde principe wordt toegepast bij de kantoren onderling. Door het toepassen van een innovatief klimaatsysteem is de temperatuur in de kantoren naar eigen wens in te stellen. Zowel gelijktijdig koelen als verwarmen van de verschillende kantoren behoort tot de mogelijkheden. De warmte die in een van de kantoren onttrokken wordt zal gebruikt worden om al naar gelang de wens, een kantoor elders op de verdieping van warmte te voorzien.

Wanneer de energie tussen de gevels en de kantoren uitgewisseld is, zal de restenergie aangeboden worden bij de overige verdiepingen alvorens de bodem te belasten.