Comfort

Comfort


'Optimaal comfort is het zelf kunnen creëren van een omgeving waarin u zich lekker voelt, waarin het beste in u boven komt’. 

Optimaal comfort draait om het individu, de mens, om ‘People’ maar heeft nauwe verwantschap met ‘Planet’ en “Prosperity’. 

Optimaal comfort is ‘beleven en ervaren’ en voor ieder individu verschillend. Deze aspecten maken het erg lastig om optimaal comfort handen en voeten te geven. Definiëren is hierdoor lastig maar creëren lukt weer wel. Het creëren is mogelijk door het individu zelf keuzes te laten maken. 

Aspecten die 'optimaal comfort' tot stand brengen zijn een goed binnenklimaat, zelf de temperatuur kunnen bepalen, de flexibiliteit van de indeling, ruimte, veiligheid, aanwezigheid van faciliteiten en voorzieningen zowel in het pand als in de omgeving, omgeving zelf, rust, bereikbaarheid, duurzaamheid, milieubelasting, betaalbaarheid.. 

Al deze aspecten dragen bij aan een optimaal comfort en verhogen de arbeidsproductiviteit terwijl het ziekteverzuim daalt. 

Hieronder is een overzicht te vinden waar een deel van deze aspecten en de uitwerking daarvan op de arbeidsproductiviteit is opgenomen;