CO2 gestuurde ventilatie

CO2 gestuurde ventilatie


Het gebouw wordt voorzien van CO2 gestuurde, individuele ventilatie. Een sensor meet de CO2 waarde en zal wanneer nodig schone, verse lucht inblazen. Zo is een gezond binnenklimaat gewaarborgd en wordt een grote hoeveelheid energie bespaart.

De hoeveelheid lucht die wordt aan- en afgevoerd wordt bepaald aan de hand van CO2 sensoren in de afzonderlijke ruimten. Deze sensor meet continu, uiterst nauwkeurig de luchtkwaliteit. Zodra de luchtkwaliteit onvoldoende is (te hoge CO2 concentratie) wordt dit door de sensor doorgegeven aan de ventilatieunit, die daarop de ventilatiecapaciteit vergroot totdat de luchtkwaliteit weer voldoende is.

Een algemene maatstaf voor de luchtkwaliteit in een vertrek is het CO2–niveau, uitgedrukt in een “ppm-waarde” (Parts Per Million). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <800 ppm gemeten worden.

Het CO2 gestuurde ventilatiesysteem draagt bij aan een gezond binnenklimaat, verhoogt het comfort en bespaart energie. Deze wijze van ventileren past in de filosofie van Trias Energetica.