Energiezuinige lift

Energiezuinige lift

 
Het gebouw wordt voorzien van een energiezuinige lift welke in staat is om in veel voorkomende gevallen energie op te wekken.

Er bestaat een verhouding tussen de liftkooi en het contragewicht. Wanneer de lift omhoog gaat, verplaatst het contragewicht zich automatisch naar beneden en vise versa.
Door beide componenten slim op elkaar af te stemmen en de aandrijving van een ‘dynamo’ te voorzien, zal de zwaartekracht een deel van de arbeid verzorgen waardoor energie opgewekt zal worden.

De energie die door de lift opgewekt wordt zal vervolgens opgeslagen worden of elders in het gebouw worden aangewend.