Industrieel bouwen

Industrieel bouwen


Industrieel bouwen is een snelle en efficiënte vorm van bouwen waarbij voorbereiding, productie, logistiek en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Industrieel bouwen is duurzaam, recyclebaar, demontabel en in vergelijking met traditionele bouwmethoden, relatief goedkoop. 

Het industrieel bouwen start met het 3D-ontwerpen van de elementen. Het gehele gebouw wordt in 3D getekend en gecontroleerd. Wanneer het 3D-model goed bevonden is worden voor uitvoering geschikte tekenen gegenereerd.
 De zojuist ontworpen elementen worden in de fabriek onder de meest gunstige omstandigheden gefabriceerd. De kwaliteit van de  elementen is hierdoor constant en optimaal. De elementen worden exact geproduceerd zoals deze in 3D getekend zijn. Omdat de  elementen zoveel mogelijk reproducties zijn welke voor zover mogelijk uit dezelfde mal komen is een tekenfoutje catastrofaal. 

 Na de productie kan de montage beginnen. Door deze nieuwe wijze van ontwerpen, produceren en monteren is de benodigde arbeid  en materieel sterk gereduceerd. 
Zo hebben slechts 5 personen (inclusief kraanmachinist) in achttien weken de complete ruwbouw van Magna Porta opgetrokken hebben tot een hoogte van 54 meter.