Warmtepomptechniek

Warmtepomptechniek


Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden onttrokken aan de omgeving via open systemen zoals grondwater, via gesloten systemen zoals de bodem, uit buitenlucht en uit binnenlucht. De technologie van de warmtepomp is geschikt voor gebouwen met zowel een warmte- als koudevraag. Een warmtepomp kan beide producten leveren, bovendien met een energetisch hoger rendement dan in het geval van de traditionele technologie. 

Een groot deel van het benodigde verwarmingsvermogen bij een warmtepomptechniek wordt onttrokken uit omgevingswarmte. Hierdoor is minder aandrijfvermogen nodig dan bij de traditionele installaties, waardoor het rendement ver boven de 100% uit kan komen. Ter vergelijking: een HR-ketel heeft een rendement van 90-95%. 

Alle warmtepompsystemen bestaan uit 3 hoofdonderdelen: 
      • Bron
      • Warmtepomp 
      • Afgiftesysteem

Tussen deze hoofdonderdelen vindt distributie van warmte/koude plaats via een koudemiddel dan wel water/ lucht. 

De werking van de warmtepomp 
De werking van de warmtepomp berust op een natuurkundig principe van verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen. De warmtepomp is voorzien van een koudemiddel, een vloeistof met een zeer laag kookpunt. Wanneer dit koudemiddel in aanraking komt met de bron, zal het koudemiddel verdampen en warmte aan de bron onttrekken. Het koudemiddel verandert van een vloeibare toestand in een gasvorm. Door het gas te comprimeren stijgt de temperatuur. Het warme gas wordt naar de warmtewisselaar of condensor getransporteerd waar de vrijgekomen warmte afgegeven wordt aan het gebouw. Het gas condenseert. De vloeistof wordt naar het expansieorgaan gevoerd, waar het een drukval meemaakt en zijn oorspronkelijke temperatuur bereikt. Vanaf dit punt start de cyclus opnieuw.